با درود و سلام خدمت شما مدیر محترم و با آرزوی موفقیت در راستای اهدافتان

متاسفانه ، در هیچ یک از مواد قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش

افزوده برای مودیانی که از مفاد و مواد قوانین مذکور، کم اطلاع یا بی اطلاع

بوده اند، و دچار تاخیر ، تخطی و یا تخلفی سهوی یا خدای ناکرده عمدی در امور

...مالیاتی شرکتشان شده اند، هیچگونه بخشش و یا تخفیفی وجود ندارد! و ...


ادامه ...
اخبار

 

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

از ابتدای سال 1394  از8% به 9% می رسد که  6% آن مالیات و  3%  عوارض می باشد.

 سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال 94

 11.500.000 ریال ماهانه می باشد.

حداقل حقوق و مزایای سال 94

حداقل دستمزد روزانه 237.475 ریال که شش ماهه اول 31 روزه (7.361.725 ریال) و شش ماهه دوم 30 روزه (7.124.250 ریال)  محاسبه می گردد.

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ماهانه 1.100.000 ریال

کمک هزینه مسکن ماهانه 400.000 ریال

کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند ماهانه 712.425 ریال و حداکثر تا دو فرزند به شرط آنکه بیمه شده حداقل دارای 720 روز سابقه پرداخت بیمه باشد.

 

 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی (عملکرد 1393)

مطابق با ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی ، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی آنهاست ، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

انتهای سال مالیاتی شرکتها عرفا پایان اسفند ماه است که با توجه به ماده 110 ق . م . م حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه ، سی و یکم تیر ماه سال بعد می باشد.